• Nước Chấm can 2 L
 • Cà chua bi trong nước cà 1500ml
 • Tương Ớt Quê Tôi Vị Ngọt chai 250 ml
 • Dầu hào Quê Tôi can 5lit
 • Cà chua dầm giấm 1500ml
 • Tương ớt Phở Quê Tôi Can 2 lit
 • Tương Cà Quê Tôi can 2lit
 • Tương Đen Quê Tôi can 5L
 • Nước Chấm chai 1 Lít
 • Dầu hào Quê Tôi chai 920 ml
 • Dưa chuột bao tử bình minh 540ml
 • Tương Ớt Quê Tôi Vị Ngọt chai 500 ml
 • Tương Cà Quê Tôi chai 900ml
 • Hỗn hợp dưa bao tử & cà chua bi 720ml
 • Tương ớt Đỏ Quê Tôi chai 900ml
 • Tương Đỏ Quê Tôi can 4L