• Tương Đen Quê Tôi can 4L
 • Dưa chuột bao tử bình minh 540ml
 • Tương ớt Quê Tôi chai 200ml
 • Tương Đỏ Quê Tôi can 4L
 • Dưa chuột bao tử bình minh 720ml
 • Cà chua bi trong nước cà 1500ml
 • Nước Tương Quê Tôi can 5 lit
 • Dầu Hào Quê Tôi chai 200 ml
 • Nước Chấm can 2 L
 • Dầu hào Quê Tôi can 5lit
 • Cà chua dầm giấm 720ml
 • Cà chua bi trong nước cà 720ml
 • Tương ớt Phở Quê Tôi Can 2 lit
 • Nước Chấm chai 1 Lít
 • Dầu hào Quê Tôi can 2l
 • Nước Tương Quê Tôi can 2lit
Ngày đăng: Thứ ba ngày 28 tháng 7 năm 2015
Mã sản phẩm: DBT540ML
Giá: 00 VNĐ